obozy pilkarsko jezykowe 7-14lat

Regulamin Obozu

• Organizatorem obozów, zwanych w dalszej części OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019 jest ANGIELSKA PILKA LTD., z siedzibą w Newcastle upon Tyne, przy ulicy Wycliffe Avenue nr 151, Company Number: 11603729 wpisana do rejestru przedsiębiorców Companies House

• Warunkiem uczestnictwa w OBOZIE LETNIM angielskapilka.pl 2019 jest akceptacja przez rodzica/opiekuna regulaminu oraz polityki prywatności.

• Rejestracja uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 odbywa się internetowo poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na

adres info@angielskapilka.pl

Płatności

• Wpłata I raty w wysokości 999 PLN za OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019 następuje w ciągu 7 dni od momentu dokonania rejestracji

• Wpłata II raty (1500 zł) następuje do 15.05.2019 roku.

• Możliwa jest także wpłata jednorazowa w wysokości 2499 zł w ciągu 7

dni od momentu dokonania rejestracji

• Wpłat należy dokonywać na rachunek: MBANK 16 1140 2004 0000 3902 7415 3353

• Tomasz Kmiecik, ul. Borki 14, 97-213 Swolszewice Małe tytułem: „wpłata za imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019".

• Brak wpłaty w/w terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.

• Wpłata I raty gwarantuje udział dziecka w OBOZIE LETNIM angielskapilka.pl 2019. I Rata jest bezzwrotna.

• W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału

dziecka w obozie - rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem na adres info@angielskapilka.pl

• W powyższej sytuacji ANGIELSKA PILKA LTD. dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem, że:

• a) jeżeli rezygnacja nastąpi do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu - zwrot za potrąceniem I raty w wysokości 899 zł,

• b) jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu - zwrot za potrąceniem 70% ceny obozu.

• UWAGA! Dla rejestracji dokonanych po 12 maja 2019 r. obowiązuje

wpłata całej kwoty w przeciągu trzech dni od otrzymania e-maila z

potwierdzeniem zapisu dziecka na OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019

• Organizator zapewnia Uczestnikom wodę na zajęciach piłkarskich.

• ANGIELSKA PILKA LTD. nie odpowiada za zmiany w przebiegu OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 z przyczyn niezależnych od organizatora.

• ANGIELSKA PILKA LTD. nie ponosi odpowiedzialności za osobiste przedmioty wartościowe uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019: pieniądze, sprzęt sportowy, konsole, telefon, etc.

• Opiekunowie prawni uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone przez uczestnika.

• Wszyscy uczestnicy OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 mają zagwarantowane ubezpieczenie NNW.

• Opiekun prawny zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej karty uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 podczas rejestracji uczestników w miejscu organizacji OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 (pierwszy dzień).

• Opiekun prawny uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 w momencie odbioru dziecka z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, a w przypadku dowozu lub odbioru uczestnika przez inna osobę, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez opiekuna prawnego, zawierającego dane personalne opiekuna prawnego oraz osoby odbierającej uczestnika OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu.

• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 aktualnej legitymacji szkolnej.

• Uczestnik zobowiązany jest w trakcie OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019 do przestrzegania regulaminu obozu.

• W razie nieprzestrzegania regulaminu obozu, ciągłego naruszania ustaleń przez uczestnika, organizator może usunąć dziecko z OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019. Koszty zawiązane z usunięciem dziecka ponosi opiekun prawny.

• Opiekun prawny uczestnika jest odpowiedzialny za jego dostarczenie oraz odbiór z OBOZU LETNIEGO angielskapilka.pl 2019

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w OBOZIE LETNIM angielskapilka.pl 2019 jest:

• Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

• Koszt uczestnictwa OBOZIE LETNIM angielskapilka.pl 2019 wynosi 2499zł

• Uzyskanie informacji zwrotnej, potwierdzającej rejestrację uczestnika

jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na Obozie.

• Wpłata I RATY w wysokości 999 PLN za obóz następuje w ciągu 7 dni od

momentu dokonania rejestracji na rachunek:

• MBANK 16 1140 2004 0000 3902 7415 3353

• Tomasz Kmiecik, ul. Borki 14, 97-213 Swolszewice Małe

• Wpłata pozostałej kwoty (1500 zł) następuje do 15 maja 2019 roku.

• Wpłat należy dokonywać na rachunek:

• MBANK 16 1140 2004 0000 3902 7415 3353

• Tomasz Kmiecik, ul. Borki 14, 97-213 Swolszewice Małe

• tytułem: „wpłata za imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019”

• W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie - rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem na adres info@angielskapilka.pl

• W powyższej sytuacji ANGIELSKA PILKA LTD. dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem, że:

• a) jeżeli rezygnacja nastąpi do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu -zwrot za potrąceniem I raty w wysokości 899 zł,

• b) jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu - zwrot za potrąceniem 70% ceny obozu.

• UWAGA! Dla rejestracji dokonanych po 15 maja 2019 r. obowiązuje wpłata całej kwoty w przeciągu trzech dni od otrzymania e-maila z potwierdzeniem zapisu dziecka na OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019

• Brak wpłaty w/w terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.

• Wysłanie zgłoszenia na obóz OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019 jest

jednoznaczne z akceptacją regulaminu obozu i polityki prywatności.

• Wysłanie zgłoszenia na obóz OBÓZ LETNI angielskapilka.pl 2019 jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.

• Dostarczenie w dniu rozpoczęcia OBÓZU ZIMOWEGO angielskapilka.pl 2019 podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika OBÓZU ZIMOWEGO

angielskapilka.pl 2019 zawierającej: pozytywną opinię lekarską o stanie zdrowia dziecka, opinię wychowawcy szkolnego, akceptację

regulaminu, wypełnienie wszystkich rubryk dot. informacji adresowych oraz kontaktowych. Do karty należy dołączyć ksero karty szczepień.

 

© 2018 Angielskapilka.pl.. All Right Reserved.

KONTAKT